Política de qualitat

Home / Política de qualitat

Matrius i Motlles Bages, S.L. és una empresa familiar, fundada al 2009, gràcies a molts anys d’experiència del seu creador en aquest sector. Gràcies a l’experiència adquirida pel nostre equip de professionals, any rere any, ens ha permès créixer i millorar dia a dia, per poder oferir al client, el millor producte i el millor servei.

El Sistema de Gestió de la Qualitat de MMB és d’aplicació a les activitats de disseny, mecanització i muntatge de matrius, motlles, utillatges i peces en general, així com el seu manteniment i reparació.

Per tot això la Direcció de MMB S.L. es compromet a donar compliment a la política de qualitat present, amb l’objectiu de promoure una millora contínua de de la qualitat del treball dut a terme en pro de la satisfacció dels clients i evolucionar conjuntament amb les seves necessitats i expectatives. Amb aquesta política la Direcció de MMB es compromet a donar compliment a tots els requisits normatius i legals aplicables. És, a la vegada, el marc per definir els objectius de la qualitat.

Per tot això la Direcció de MMB S.L. demana:

  • La col·laboració i participació activa de tot l’equip humà, que permeti implementar, mantenir i millorar el Sistema de Gestió de la Qualitat, la Prevenció en el treball i el Medi Ambient.
  • Responsabilització, per part de cada treballador i a tots els nivells de l’organització, de la qualitat del treball i/o servei que realitza i que aquest treball es realitzi en les condicions de seguretat establertes per l’empresa. D’aquesta qualitat en depèn la satisfacció del client.
  • Conscienciació de tot el personal que totes i cada una de les activitats desenvolupades a l’empresa tenen incidència sobre la qualitat dels processos i del producte final.

Per això la Direcció es compromet a:

  • Donar compliment a totes les normatives aplicables i legals i reglamentàries.
  • Donar la formació pràctica i/o teòrica en els aspectes de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient necessària pel correcte desenvolupament de les tasques relacionades amb el treball.
  • Dotar dels recursos necessaris a l’organització per tal que el manteniment del Sistema de Gestió de la Qualitat, la Prevenció en el treball, el Medi Ambient i la seva millora contínua evolucionin conjuntament amb les expectatives dels clients.

 

 

I-5/011 Rev.3  Data: 31/01/2017

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search