Serveis

Home / Serveis

Matrius i Motlles Bages SL ofereix un amplia gama de serveis:

  • Fabricació, manteniment i reparació de matrius, motlles i utillatges, tant els de nova fabricació com dels que ja disposi el client
  • Mecanitzats de grans dimensions
  • Mecanitzat de peces seriades
  • Estampació de peces seriades
  • Soldadures especials
  • Servei de CAD/CAM per treballs externs
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search